Πώληση του 30% της Montenegro Airlines

Διαγωνισμό για την πώληση του 30% των μετοχών της αεροπορικής εταιρίας Montenegro Airlines, προκήρυξε το Συμβούλιο Ιδιωτικοποιήσεων του Μαυροβουνίου. Προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Ο αγοραστής του 30% των μετοχών της αεροπορικής εταιρίας θα έχει το δικαίωμα απόκτησης ενός επιπλέον πακέτου μετοχών, δύο χρόνια έπειτα από την απόκτηση του 30% και με προϋπόθεση την εκπλήρωση των επενδυτικών του υποχρεώσεων.

Η συνολική αξία της Montenegro Airlines αποτιμάται στα 25,7 εκ. ευρώ.
Μια τέτοια εξέλιξη (η απόκτηση επιπλέον ποσοστού στην εταιρία), τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδιωτικοποιήσεων του Μαυροβουνίου, θα δώσει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της Montenegro Airlines.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να διαθέτουν πενταετή εμπειρία στην αεροπορική βιομηχανία, στόλο που να αποτελείται, τουλάχιστον, από 10 αεροπλάνα και να έχουν διακινήσει 2.000.000 επιβάτες, το 2009.

Πηγή

Post Written by