Η TAM Airlines επενδύει στα βιοκαύσιμα

Η TAM Airlines επενδύει στα βιοκαύσιμα

Η TAM Airlines εντείνει τις μελέτες βιωσιμότητας ενός σχεδίου βιώσιμης παραγωγής βιοκηροζίνης, που κατασκευάζεται από διάφορες πρώτες ύλες, μεταξύ των οποίων και οι σπόροι Jatropha Curcas.

Οι βραζιλιάνικες αερογραμμές TAM Airlines εντείνουν τις μελέτες βιωσιμότητας με αντικείμενο τις γεωργικές καλλιέργειες, και τη εντατική διανομή μιας νέας ανανεώσιμης και αποτελεσματικής πηγής καυσίμων για αερομεταφορές. Είναι ένα σχέδιο βιώσιμης παραγωγής βιοκηροζίνης, που κατασκευάζεται από διάφορες πρώτες ύλες, μεταξύ των οποίων και οι σπόροι Jatropha Curcas.

Η Τεχνολογική Μονάδα της TAM, που βρίσκεται στην πόλη του Σάο Κάρλος (κοντά στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας), διαθέτει επί του παρόντος μια περιοχή για την πειραματική καλλιέργεια του Jatropha Curcas, όπου οι ποικιλίες του φυτού δοκιμάζονται και για άλλες χρήσεις εμπορικής καλλιέργειας. Το λάδι από τους σπόρους, που συλλέγεται σε πολλές περιοχές της Βραζιλίας και υποβάλλεται σε επεξεργασία για τη μετατροπή του σε βιοκηροζίνη, ήταν το βασικό καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε στην επιτυχημένη πειραματική πτήση τη ς TAM το Νοέμβριο του 2010, σε μείγμα 50% με συμβατική κηροζίνη.

Η μελέτη, που αναπτύχθηκε από την TAM και την JETBIO, συπεριλαμβάνει εταίρους, όπως η Air BP, η Airbus, η Rio Pardo Bioenergia, διυλιστήρια, εταιρείες κατασκευής μηχανημάτων και το Πανεπιστήμιο Yale, το οποίο και διεξήγαγε ανάλυση του κύκλου ζωής διαφόρων πρώτων υλών, ώστε να συγκρίνει το ενεργειακό “αποτύπωμα” των εκπομπών καυσαερίων και την επίδραση από τη χρήση της γης στην αλυσίδα παραγωγής συμβατικής κηροζίνης.

“Έχουμε φτάσει σε ένα νέο στάδιο του έργου. Η μονάδα καλλιέργειας της Jatropha Curcas διεξάγει ήδη τεχνικές και οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας, για να ξεκινήσει η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παραγωγικής διαδικασίας στη Βραζιλία. Με αυτή τη συνεργασία, σκοπεύουμε να συσσωρεύσουμε τεχνικές γνώσεις, και γνώσεις παραγωγής κλίμακας και εμπορικής βιωσιμότητας για τη βιοκηροζίνη”, εξηγεί ο Paulus Figueiredo, διευθυντής Ενέργειας της TAM Airlines.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σταδιακά στις εμπορικές πτήσεις, η εναλλακτική αυτή πηγή ενέργειας για την αεροπορία απαιτεί εγγυημένη ανάπτυξης των όλων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται, από την αγροτική παραγωγή μέχρι και τη διανομή των καυσίμων στα αεροδρόμια. Για αυτόν το λόγο, οι εταιρείες αποφάσισαν να διεξάγουν μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας. Η εταιρεία Bio Ventures Brasil, που συνεργάζεται με την JETBIO, εργάζεται στον τομέα εμπορικής ανάπτυξης της παραγωγής, και χρηματοδοτείται από ένα ταμείο που υποστηρίζεται από την IDB (Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης). Άλλοι σημαντικοί χορηγοί του έργου είναι η Airbus και η Air BP.

“Τα αποτελέσματα των μελετών θα μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της ευρέως χρησιμοποιούμενης βιοκηροζίνης από την Jatropha curcas και άλλες πηγές. Εν τέλει, η επένδυση αυτή μπορεί να ‘μεταφραστεί’ ως ένα ακόμα επίτευγμα για τον κλάδο των αερομεταφορών, για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την εκπλήρωση των διεθνών στόχων, όσον αφορά στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμα αεροπορικά καύσιμα”, λέει ο Figueiredo.

Η ΙΑΤΑ (Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών) αναμένει την αντικατάσταση του 10% από το σύνολο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, με ανανεώσιμες ενεργειακές επιλογές έως το 2017.

Το επόμενο στάδιο του έργου της καλλιέργειας της Jatropha Curcas ως βιοκαυσίμου είναι η αξιολόγηση και ο έλεγχος για καλύτερες ποικιλίες του φυτού, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για επέκταση των περιοχών καλλιέργειάς του. Εκτός από την πειραματική καλλιέργεια κοντά στην πόλη του Σάο Κάρλος, η εταιρεία Bio Ventures Brasil, μαζί με την Rio Pardo Bioenergia, έχουν ήδη αναπτύξει φυτείες στην επαρχία Mato Grosso do Sul της χώρας. Σε περίπτωση που η παραγωγή είναι ικανοποιητική, αυτή μπορεί να επεκταθεί έως και τα 30.000 εκτάρια. Η Bio Ventures αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική παραγωγή βιοκηροζίνης το 2014.

[Πηγή]

Post Written by